ساختار سایت چیست؟

ساختار سایت چیست؟

معمـاری سـاختار سـایت (Architecture Website )بـه ایـن معنـی اسـت کـه

نحــوه گروه بنــدی محتــوا، چینــش و ســازماندهی صفحــات و ارتبــاط داخلــی

صفحات با یکدیگر چگونه است.

ک ســایت متشــکل از مطالــب متنوعــی از صفحــات مقالــه، محصــول، صفحــات طبقه بنــدی (دســته
بنـدی و تـگ)، صفحـات معرفـی برنـد و… اسـت. ایـن صفحـات بایـد تحـت یـک سـاختار منظـم و قابـل درک
بـرای کاربـران و موتورهـای جسـت وجو قـرار بگیرنـد تـا هـم کاربـران به راحتـی بـه محتـوای موردنظـر خـود
برسند و هم خزنده های گوگل سریع تر به صفحات سایت شما برای رتبه بندی دسترسی پیدا کنند.

ساختار سایت (Site Structure) به معنای دسته‌بندی و گروه‌بندی کردن محتوای سایت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر است. به زبان ساده ساختار سایت مشخص می‌کند که محتوای سایت ما چگونه باهم لینک شده‌اند و به چه شکلی به کاربران و همچنین موتورهای جستجو نمایش داده می‌شوند.

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
نیاز به مشاوره دارید ؟
سلام , وقت بخیر
چطور میتونم کمکتون کنم؟