تگ - https://seodel.com/wp-content/uploads/2023/05/مار-تغییر-شکل-فضا-ربات-EELS-ناسا-اکتشافات-فرازمینی-را-متحول-می-کند.jpg

مار تغییر شکل فضا: ربات EELS ناسا اکتشافات فرازمینی را متحول می کند

یک ربات همه کاره که به طور مستقل نقشه برداری، پیمایش و کاوش در مقاصدی که قبلاً غیرقابل دسترس بوده است، در آزمایشگاه رانش جت ناسا مورد آزمایش قرار گرفته است. چگونه رباتی ایجاد می‌کنید که بتواند به مکان‌هایی برود که هیچ‌کس قبلاً ندیده است - به تنهایی، بدون کمک انسان...

ادامه مطلب...