دادن حقوق به روبات ها ایده بدی است – اما کنفوسیوسیسم یک جایگزین ارائه می دهد

دادن حقوق به روبات ها ایده بدی است - اما کنفوسیوسیسم یک جایگزین ارائه می دهد یک مطالعه جدید مخالف اعطای حقوق به روبات ها است، در عوض تعهدات نقش الهام گرفته از کنفوسیوس را به عنوان یک رویکرد هماهنگ تر پیشنهاد می کند. این فرض می‌کند که رفتار با ربات‌ها به‌عنوان...

ادامه مطلب...