در سال ۲۰۲۳، تولید محتوای تجربی و تعاملی حرف اول را می‌زند!

تکنولوژی در سال ۲۰۲۳، روی ارائه راه‌کارهای انسان‌محور (تجربه‌محور) تمرکز دارد. مفهوم این موضوع در بازاریابی محتوایی به معنای تولید محتوایی است که بتواند با مخاطب تعامل برقرار کند و متناسب با تجربه کاربر شخصی‌سازی شده باشد. این سبک از محتوا کاملا پویا یا داینامیک است و کاربر احساس ‌می‌کند که...

ادامه مطلب...