یک سیستم پوشیدنی اولتراسونیک روی پچ برای نظارت بر بافت عمیق. اعتبار: مویانگ لین

Engineers Develop the First Fully Integrated Wearable Ultrasound System for Deep-Tissue Monitoring

مهندسان اولین سیستم سونوگرافی پوشیدنی کاملاً یکپارچه را برای نظارت بر بافت عمیق ایجاد کردند.

یک سیستم پوشیدنی اولتراسونیک روی پچ برای نظارت بر بافت عمیق. اعتبار: مویانگ لین تیمی از مهندسان UC San Diego با موفقیت یک سیستم کاملاً یکپارچه برای نظارت بر بافت عمیق ایجاد کردند. گروهی از مهندسان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو با موفقیت اولین سیستم فراصوت پوشیدنی کاملاً یکپارچه را برای ردیابی بافت...

ادامه مطلب...