تگ - کپسول بلعیدنی "الکترونیکال"

کپسول بلعیدنی کنترل اشتها

کپسول بلعیدنی “الکترونیکال” MIT اشتها را با مدولاسیون هورمون کنترل می کند.

موضوع: گوارش، چاقی، کاهش وزن توسط آن ترافتون، موسسه فناوری ماساچوست، 30 آوریل 2023 یک کپسول قابل بلع که جریان الکتریکی ایجاد می کند می تواند ترشح هورمون گرلین را تحریک کند. این کپسول که در MIT ساخته شده است، می تواند برای درمان بیماری هایی که شامل حالت تهوع یا از...

ادامه مطلب...