تگ - پیشرفت فلز مایع می تواند مواد روزمره را به "دستگاه های هوشمند" الکترونیکی تبدیل کند

پیشرفت فلز مایع می تواند مواد روزمره را به "دستگاه های هوشمند" الکترونیکی تبدیل کند

پیشرفت فلز مایع می تواند مواد روزمره را به “دستگاه های هوشمند” الکترونیکی تبدیل کند

دانشمندان چینی تکنیکی ابداع کرده اند که مواد روزمره مانند کاغذ و پلاستیک را با فلز مایع می پوشانند و به طور بالقوه "دستگاه های هوشمند" ایجاد می کنند. این روش، که شامل تنظیم فشار به جای استفاده از یک ماده اتصال است، با موفقیت فلز مایع را قادر می‌سازد...

ادامه مطلب...