تگ - وقتی هوش مصنوعی قاضی بازی می‌کند

وقتی هوش مصنوعی قاضی بازی می‌کند

وقتی هوش مصنوعی قاضی بازی می‌کند: شدت ناخواسته مدل‌های یادگیری ماشین

به گفته محققان MIT و سایر موسسات، مدل‌های یادگیری ماشینی که برای تقلید از تصمیم‌گیری انسانی طراحی شده‌اند، اغلب قضاوت‌های متفاوت و گاهی سخت‌تر از انسان‌ها دارند، زیرا بر اساس نوع اشتباه داده‌ها آموزش دیده‌اند. داده‌های «درست» برای آموزش این مدل‌ها، داده‌های هنجاری هستند که توسط انسان‌هایی که به صراحت...

ادامه مطلب...