تگ - نمی توانید گوشی خود را پیدا کنید

نمی توانید گوشی خود را پیدا کنید؟ دانشمندان رباتی برای کمک ساخته اند

هرکسی در برهه ای از زمان ناامیدی ناشی از قرار دادن تلفن خود را در اشتباه تجربه کرده است. خوشبختانه، یک ربات جدید آمده است تا به شما کمک کند. "حافظه مصنوعی" جدید ربات ها را قادر می سازد تا به یافتن اقلام نابجا کمک کنند. مهندسان دانشگاه واترلو روشی نوآورانه برای برنامه‌نویسی ربات‌ها ابداع...

ادامه مطلب...