تگ - نانوالماس برای خنک نگه داشتن وسایل الکترونیکی

آموزش سئو

“بزرگراه های گرمایی” نانوالماس برای خنک نگه داشتن وسایل الکترونیکی – گرما را چهار برابر موثرتر دفع می کند

یک تیم تحقیقاتی یک فیلم نانوکامپوزیتی ساخته اند که گرما را چهار برابر موثرتر از مواد موجود دفع می کند و راه حلی بالقوه برای گرم شدن بیش از حد در الکترونیک فشرده ارائه می دهد. این امر از طریق یک روش الکتروریسی کواکسیال دو محلولی به دست آمد که یک...

ادامه مطلب...