فناوری جدید MIT می‌تواند مدارهای عصبی را که بر گرسنگی، خلق و خو و بیماری‌ها تأثیر می‌گذارند کاوش کند.

فناوری جدید MIT می‌تواند مدارهای عصبی را که بر گرسنگی، خلق و خو و بیماری‌ها تأثیر می‌گذارند کاوش کند. مهندسان MIT با استفاده از الیاف تعبیه شده با حسگرها و منابع نوری برای تحریک اپتوژنتیک، فناوری را برای مطالعه تعامل بین مغز و دستگاه گوارش توسعه داده اند. این فناوری در موش‌ها...

ادامه مطلب...