محدودیت های AlphaFold: دانش آموزان دبیرستانی نقص های هوش مصنوعی در چالش بیوانفورماتیک را آشکار می کنند

دانشمندان Skoltech Bio AlphaFold، برنامه هوش مصنوعی را که مشکل اصلی بیوانفورماتیک ساختاری را با پیش‌بینی ساختارهای پروتئینی حل می‌کرد، در چالش دیگری در این زمینه آزمایش کردند. این تیم از AlphaFold خواست تا تأثیر جهش‌های منفرد بر پایداری پروتئین را پیش‌بینی کند و نتایج با یافته‌های تجربی در تضاد بود...

ادامه مطلب...