تگ - سیستم هوش مصنوعی MIT

سیستم هوش مصنوعی MIT ساختار داخلی مواد را از مشاهدات سطحی آشکار می کند

یک روش جدید می تواند اطلاعات دقیقی در مورد ساختارهای داخلی، حفره ها و ترک ها، تنها بر اساس داده های مربوط به شرایط بیرونی ارائه دهد. دانشمندان MIT از یادگیری عمیق برای توسعه تکنیکی استفاده کرده اند که ساختار داخلی مواد را از مشاهدات سطحی تعیین می کند. روش مبتنی...

ادامه مطلب...