تگ - روشی جدید برای نظارت بر جریان خون مغز

بهبود حساسیت و قابلیت استفاده – روشی جدید برای نظارت بر جریان خون مغز

سنسور Quanticam شامل یک آرایه حسگر بزرگ برای تصویربرداری چند نقطه‌ای است که منجر به افزایش نسبت سیگنال به نویز 110 در یک سیستم تک پیکسلی می‌شود. اعتبار: Meta Platforms Inc. یافته‌های اخیر پتانسیل دوربین‌های دیود بهمن تک فوتونی با وضوح پیکسل بالا را در طیف‌سنجی همبستگی پراکنده چند نقطه‌ای باز می‌کند. ارزیابی گردش خون...

ادامه مطلب...