تگ - روح های روباتی

Robot Souls و “Junk Code”: آیا باید به هوش مصنوعی وجدان انسانی داد؟

کتاب دکتر ایو پول «روبات ربات» مفهوم جاسازی «کد ناخواسته» - ویژگی‌هایی مانند احساسات و اراده آزاد - را در سیستم‌های هوش مصنوعی بررسی می‌کند. او این را به‌عنوان راه‌حلی برای معضلات اخلاقی در هوش مصنوعی پیشنهاد می‌کند و استدلال می‌کند که این ویژگی‌های انسانی برای بقای جامعه بسیار مهم هستند...

ادامه مطلب...