تگ - رمزگشایی هوش هیجانی:

پکیج طلایی سئو آموزش سئو

رمزگشایی هوش هیجانی: مدل محاسباتی MIT در پیش بینی احساسات اکسل می کند

دانشمندان علوم اعصاب MIT یک مدل محاسباتی ایجاد کرده اند که با استفاده از بازی معمای زندانی به عنوان پایه، عواطف انسانی را در سناریوهای اجتماعی با موفقیت پیش بینی می کند. این مدل خواسته ها، انتظارات و تأثیر ناظران افراد، استنتاج انگیزه ها، مقایسه نتایج با انتظارات و پیش بینی...

ادامه مطلب...