دانشمندان درآمد افراد را فقط از طریق پست های رسانه های اجتماعی به درستی پیش بینی می کنند

دانشمندان درآمد افراد را فقط از طریق پست های رسانه های اجتماعی به درستی پیش بینی می کنند یک مطالعه در مقیاس بزرگ با استفاده از 2.6 میلیون پست Nextdoor نشان می‌دهد که فعالیت‌های آنلاین کاربران می‌تواند وضعیت اجتماعی-اقتصادی را پیش‌بینی کند، در حالی که محله‌های ثروتمندتر پست‌های مثبت‌تر اما حساس...

ادامه مطلب...