تگ - توصیه‌های گوگل

توصیه‌های گوگل برای نمایش صحیح تاریخ مقالات در SERP

توصیه‌های گوگل | اخبار گوگل برای نمایش صحیح تاریخ مقالات در SERP

توصیه‌های گوگل | اخبار گوگل برای نمایش صحیح تاریخ مقالات در SERP توصیه‌های گوگل تاکید می‌کند که برای نمایش صحیح تاریخ مقالات در نتایج جست‌وجو، باید از وجود چندین فاکتور مهم در سایت مطمئن شوید. نمایش تاریخ‌های قدیمی یا نادرست هم به اعتبار سایت آسیب می‌زند و هم کاربران را از بازدید...

ادامه مطلب...