تگ - تبلیغات قرار دادن سایت

تبلیغات نمایشی چیست؟

تبلیغات نمایشی چیست؟ بخش 1: تبلیغات نمایشی چیست؟ اولین تبلیغ نمایشی در 27 اکتبر 1994 در هات وایرد اینترنت را زیبا کرد و به این صورت بود: اگرچه از نسخه تبلیغاتی مشخص نیست، این تبلیغ با ارائه یک تور مجازی از یک موزه هنری به بازدیدکنندگان، اینترنت AT&T را تبلیغ می کرد. تبلیغات نمایشی...

ادامه مطلب...