تگ - تبلیغات ایمیلی چیست:

تبلیغات ایمیلی چیست؟

آیا می‌دانید که تولیدکننده رایانه «اکنون منحل‌شده» DEC ساده‌لوحانه اولین کمپین بازاریابی ایمیلی را در سال 1978 اجرا کرد؟  اگرچه این کمپین به دلیل هرزنامه بودن توسط گیرندگان مورد انتقاد قرار گرفت، اما این اولین مورد از تبلیغات ایمیلی در تاریخ بشر است.  تا به امروز، تبلیغات ایمیلی یکی از موثرترین روش ها برای...

ادامه مطلب...