آنالیز وبسایت

مشاهده منابع ترافیک یک صفحه خاص در حساب Google Analytics خود بسیار آسان است. برای شروع، به حساب Google Analytics خود وارد شوید و به Behavior محتوای سایت بروید. از آن جا می توانید انتخاب کنید که آیا قصد دارید منابع ترافیکی همه صفحات وب سایت خود، صفحات فرود یا صفحات خروج را مشاهده کنید یا خیر.
تجزیه و تحلیل وب جمع آوری، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل داده های وب سایت است. تمرکز بر شناسایی اقدامات مبتنی بر اهداف سازمانی و کاربر شما و استفاده از داده های وب سایت برای تعیین موفقیت یا عدم موفقیت آن اهداف و ایجاد استراتژی و بهبود تجربه کاربر است.
البته تمام این موارد به اضافه استفاده از ابزارهای استاندارد آنالیز وب سایت توسط کارشناسان سئو دل بررسی و نتیجه و چکیده موارد در قالب ارائه گزارش و اقدام عملی برای بهبود سایت شما تقدیم میشود
BAGHI/09120201982
تماس بگیرید

سلام , وقت بخیر

کارشناسان سئو دل بعد از بررسی در خواست شما در اسرع وقت با شما تماس میگیرند