مهندسین MIT

شات در بقا: مهندسین MIT راه حل تشکیل لخته را برای خونریزی داخلی طراحی کردند

این فناوری که فرآیند انعقاد طبیعی بدن را تقلید می‌کند، می‌تواند به زنده نگه داشتن مجروحان شدید تا زمان درمان در بیمارستان کمک کند. مهندسان MIT یک سیستم دو جزئی طراحی کرده اند که می تواند به بدن تزریق شود و به تشکیل لخته خون در محل آسیب داخلی کمک کند....

ادامه مطلب...