فناوری چاپ سه بعدی انقلابی “تغییر بازی” برای کشف و تولید مواد جدید

تصویر چاپ ترکیبی با کارایی بالا. روش جدید پرینت سه بعدی، چاپ ترکیبی با کارایی بالا (HTCP)، کشف و تولید مواد جدید را به شدت تسریع می کند. اعتبار: دانشگاه نوتردام یک روش چاپ سه بعدی جدید به نام پرینت ترکیبی با توان بالا (HTCP) ایجاد شده است که کشف و...

ادامه مطلب...