“برگ مصنوعی” با انرژی خورشیدی سوخت مایع تمیز و آماده برای خودرو را از نور خورشید تولید می کند

“برگ مصنوعی” با انرژی خورشیدی سوخت مایع تمیز و آماده برای خودرو را از نور خورشید تولید می کند

دانشمندان دانشگاه کمبریج یک "برگ مصنوعی" ساخته اند که با انرژی خورشید، CO2 و آب را به اتانول و پروپانول تبدیل می کند. این نوآوری مرحله میانی تولید گاز سنتز را حذف می کند، این فناوری را کاربردی تر می کند و راه را برای آینده ای پایدار و بدون...

ادامه مطلب...