دانشمندان اولین ترانزیستور ساخته شده از چوب جهان را ساختند

مدولاسیون جریان الکتریکی در یک ترانزیستور الکتروشیمیایی مبتنی بر چوب تیمی از محققان دانشگاه لینکوپینگ و موسسه فناوری سلطنتی KTH اولین ترانزیستور جهان را ساخته اند که از چوب ساخته شده است. یافته‌های آنها که در مجله PNAS منتشر شده است ، فرصت‌های جدیدی را برای پیشرفت الکترونیک مبتنی بر چوب و کنترل گیاهان الکترونیکی ایجاد...

ادامه مطلب...